Jak wrócić do pracy w biurze

NIE NARUSZAJĄC POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA
PRACOWNIKÓW W PODRÓŻY?