Dla akcjonariuszy

Dla
akcjonariuszy

 DLA AKCJONARIUSZY

Dla
akcjonariuszy

  DLA AKCJONARIUSZY

Dla akcjonariuszy

17.09.2021
Zarząd iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 570 KSH ogłasza o przekształceniu w dniu 17.09.2021 r. (dzień przekształcenia) spółki pod firmą iTaxi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000372761) w spółkę pod firmą iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000922228).