Tylko u nas –
gwarancja uczciwości

Jeżeli po kursie z iTaxi będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości co do ceny kursu, złóż reklamację. Jeżeli okaże się, że zapłaciłeś więcej niż powinieneś, oddamy
Ci na przejazd taksówkami iTaxi 2 x tyle, ile wyszło na paragonie za ten kurs.