Regulamin konkursu Hotel i Taxi

1. Organizatorem Konkursu jest iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Celem Konkursu jest wyłonienie zwycięzcy.
5. Konkurs rozpocznie się 11.10.2016 r., a zakończy 14.10.2016 r. o godz. 12:00.
6. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Konkurs – konkurs opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie, Komisja Konkursowa – jury w skład którego wejdzie dział marketingu iTaxi.
7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl Sp. z o.o.
8. Konkurs odbywa się na profilu iTaxi.pl na Facebooku pod adresem www.facebook.com/itaxipl.
9. Każdy z uczestników Konkursu może przesłać tylko 1 zgłoszenie konkursowe.
10. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem Uczestnika, że zamieszczona przez niego odpowiedź konkursowa jest jego autorstwa oraz ma do niej autorskie prawa majątkowe i osobiste.
11. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl Sp. z o.o.
12. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego Regulaminu.
13. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
14. W Konkursie nie ma ograniczeń wiekowych
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, m. in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu Uczestnika Konkursu.
16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
17. Aby wziąć udział w Konkursie, należy stworzyć materiał zgodny z wytycznymi zawartymi w poście konkursowym.
18. Aby uczestnik mógł wziąć udział w konkursie, materiał konkursowy powinien zostać wysłany w prywatnej wiadomości do iTaxi, a także odpowiedzieć na pytanie zawarte w poście konkursowym.
19. Zwycięzcy pierwszej edycji konkurs „Hotele i Taxi” nie mogą zostać laureatami drugiej edycji konkursu.
20. Zwycięzcą zostaną 3 osoby, które obie czynności wykonają najszybciej.
21. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.10.2016 do godziny 17:00 w komentarzach pod postem konkursowym.
22. Nagrodą w konkursie są 3 vouchery dla dwóch osób na darmowy weekend ze śniadaniami w jednym z hoteli sieci AccorHotels w Polsce ( poza hotelami marki Sofitel). Vouchery są ważne na pobyt w wybranym terminie do końca czerwca 2017 roku. Voucher można wykorzystać na następujące marki hoteli sieci AccorHotels w Polsce: Novotel, Mercure, ibis, ibis styles i ibis budget.
23. Trzej zwycięzcy są zobowiązani w ciągu trzech dni od ogłoszenia wyników przekazać iTaxi swoje dane osobiste oraz adresowe, w celu wysłania vouchera.
24. Zabrania się stosowania praktyk nieuczciwej rywalizacji (m. in. kupowania like’ów, spamowania na stronach serwisu Facebook, zakładania fałszywych kont, etc.). Organizator zastrzega sobie prawo, że w przypadkach, gdy Uczestnik Konkursu dopuści się praktyk związanych z nieuczciwą rywalizacją, zgłoszenie takiego Użytkownika zostanie wykluczone z Konkursu. Decyzję, czy dane działanie jest formą nieuczciwej rywalizacji, podejmuje Komisja Konkursowa.
25. Login faceboookowy zwycięzcy zostanie opublikowany w serwisie Facebook.com na profilu iTaxi.pl.
26. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody w formie pieniężnej.
27. Nagroda w Konkursie nie może być zamieniona przez Uczestnika Konkursu na inną nagrodę lub przekazana innemu Uczestnikowi.
28. Odbiór nagrody oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
29. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: konkurs@itaxi.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Hotele i Taxi”.
30. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
31. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych oraz ogłoszenia wyników Konkursu.
32. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
33. Dodatkowo AccorHotel udostępnia specjalny kod zniżkowy dla klientów iTAXI. Kod jest ważny w dniach 3.10-23.10 i w tych dniach można wprowadzić go podczas zamawiania. Rezerwacje muszą być składane na pobyty w listopadzie.
34. Zamówienia można składać jedynie poprzez aplikację mobilną Accor Hotels dostępną dla systemów Android i IOS. W pole kod promocyjny należy wpisać kod ITAXI, który umożliwia rezerwacje wybranych hoteli AccorHotels w Polsce ze zniżką do 35% od ceny dnia.
35. Hotele biorące udział w promocji:
Mercure Gdansk Stare Miasto
Mercure Gdansk Posejdon (ex Orbis)
Mercure Gdynia Centrum (ex Orbis Gdynia)
Mercure Torun Centrum
Novotel Gdansk Centrum
Novotel Gdansk Marina
Novotel Katowice Centrum
Novotel Poznan Malta
Novotel Poznan Centrum
Mercure Poznan Centrum
Novotel Krakow Centrum
Novotel Krakow City West
Mercure Krakow Stare Miasto
Mercure Czestochowa Centrum
Mercure Opole
Mercure Jelenia Gora
Mercure Karpacz Resort
Novotel Wroclaw City
Novotel Wroclaw Centrum
Ibis Wroclaw Centrum
Ibis Gdansk Stare Miasto
Ibis Zabrze
Ibis Kielce
Ibis Czestochowa
Ibis Krakow Stare Miasto
Ibis Krakow Centrum
Ibis Poznan
Ibis Warszawa Stare Miasto
Ibis Warszawa Centrum
Ibis Warszawa Ostrobramska
Ibis Warszawa Reduta