Regulamin świadczenia usług iPaczka

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek kurierskich oraz innych przesyłek towarowych (Usługi) przez firmę iTaxi.pl S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników iTaxi.pl S.A oraz osoby i podmioty współpracujące z iTaxi.pl S.A przy wykonywaniu usług. Świadczone przez iTaxi.pl S.A. Usługi polegające wyłącznie na przyjmowaniu, sortowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek kurierskich na podstawie umowy o świadczenie usług pocztowych podlegają przepisom Prawa Pocztowego. iTaxi.pl S.A. nie świadczy usług pocztowych dla przesyłek innych niż przesyłki kurierskie. iTaxi.pl S.A nie jest ani operatorem wyznaczonym ani przewoźnikiem publicznym i zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania Usług, wedle swojego wyłącznego uznania, w odniesieniu do przesyłek przekazanych mu w celu wykonania Usług.