Instrukcja
kierowcy

Instrukcja kierowcy

I Jak zacząć pracę z aplikacją?

Aby zalogować się do aplikacji kierowcy, kliknij żółto-czarną ikonę „iTaxi.pl kierowca”.

Wpisz swój numer licencji oraz hasło (ustalone przy podpisywaniu umowy) i kliknij Zaloguj.

II Tryb pracy: wolny lub zajęty

Jesteś gotowy do przyjmowania kursów.

Zielony ekran „Czekasz na kursy z iTaxi” oznacza, że jesteś widoczny dla klientów i mogą Cię zamówić.

Kiedy nie chcesz otrzymywać kursów z iTaxi, zmień swój status na zajęty – wciśnij przycisk „Przejdź na zajęty”.

Po wciśnięciu przycisku „Przejdź na zajęty” pojawi się okno z pytaniem „Czy na pewno chcesz przejść w stan zajęty?” – po wciśnięciu OK, zobaczysz czerwone okno z informacją „Jesteś niedostępny w iTaxi”. Teraz klienci nie mogą Cię zamówić.

Tak wygląda stan zajęty.

Przycisk “wolny-kończący” należy wcisnąć 3 minuty przed końcem każdego zewnętrznego kursu. Od tego momentu możesz dostawać zlecenia. Treść zlecenia wyświetli się po powrocie na stan wolny.

Ekran potwierdzający wciśnięcie przycisku “Wolny-kończący”.

Przejście ze stanu zajętego na wolny.

Jeżeli chcesz być dostępny w iTaxi, wciśnij przycisk „Przejdź na wolny”. Pojawi się wtedy pytanie „Czy na pewno chcesz przejść w stan wolny?” – wciśnij „OK”. Zobaczysz zielone okno z informacją „Czekasz na kursy z iTaxi”. Teraz możesz otrzymywać i przyjmować zlecenia z iTaxi.

Jeżeli wcześniej przyjąłeś zlecenie z “wolnego-kończącego” zobaczysz treść tego zlecenia.

III Przyjmowanie i odrzucanie zleceń

Na tym ekranie oczekujesz na kursy z iTaxi.

Jeżeli tymczasowo nie chcesz przyjmować kursów z iTaxi, wciśnij przycisk „Przejdź na zajęty”.

Dostajesz zlecenie.

Masz 20 sekund na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia. Masz obowiązek przyjmować zlecenie poniżej 4 km.

Nie podjąłeś żadnej decyzji lub odrzuciłeś zlecenie? Wybierz z listy przyczynę.

IV Przyjmowanie zlecenia gotówkowego

Jesteś dostępny w aplikacji.

Dostajesz zlecenie.

Teraz masz 20 sekund na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia.

Przyjąłeś zlecenie. Na ekranie pojawia się imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres klienta. Na mapie widać lokalizację Twoją i klienta.

W uzasadnionych przypadkach, jak np. awaria auta czy kontrola policji, możesz anulować zlecenie, które wcześniej przyjąłeś – w tym celu wciśnij przycisk „Anuluj” na górze ekranu.

Po wciśnięciu „Anuluj” wybierz z listy powód odrzucenia zlecenia lub wpisz własny powód wybierając „Inny”, następnie wciśnij OK.

Zlecenie zostanie anulowane, przejdziesz automatycznie w stan wolny.

Kiedy dotrzesz na miejsce, wciśnij przycisk „Czekam”, żeby klient dowiedział się, że już jesteś. Klient w tym momencie dostaje SMS lub powiadomienie, a Ty informację o rodzaju płatności.

Szczegóły czasu oczekiwania na klienta, momentu po którym można włączyć taksometr itp. są specyficzne dla każdego miasta. Więcej informacji uzyskasz u Koordynatora Floty swojego regionu.

Zapytaj klienta, na jakie nazwisko było zamówienie, żeby wiedzieć, czy odbierasz właściwą osobę. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij przycisk „Pasażer wsiadł”.

Kiedy zbliżasz się już do celu i wiesz, że kurs skończy się za około 3 minuty, kliknij przycisk “wolny-kończący”. Od tej pory możesz dostawać kolejne zlecenia. Ich treść zobaczysz po zakończeniu bieżącego kursu.

Po dojechaniu z klientem do celu wciśnij przycisk “Koniec kursu”.

W polu „Opłata taksometru” wpisz kwotę z taksometru, natomiast w polu “Inne opłaty” wpisz sumę wszystkich dopłat i wciśnij „Potwierdź” (jeżeli w danym zleceniu nie ma dopłat – pozostaw puste pole). Jeżeli się pomylisz, wciśnij „Wyczyść” lub „Kasuj”.

Wciśnij „Tak”, jeżeli podana kwota jest poprawna lub „Nie”, jeżeli jest błędna i chcesz ją poprawić.

Po wciśnięciu „Tak” pojawi się informacja potwierdzająca zrealizowaną transakcję.

V Obsługa kursu bezgotówkowego

Wpisz kwotę z taksometru. Napiwek dodawaj po informacji od klienta. 

Jeżeli wpisane kwoty są poprawne, potwierdź całość wciskając „Tak”.

Transakcja została zaakceptowana.

VI Obsługa kursu z płatnością przez aplikację

Komunikat „Płatność przez aplikację” oznacza, że jest to kurs z klientem prywatnym, który posiada podpiętą kartę pod aplikację iTaxi. Zawsze sprawdzaj,
czy w trakcie kursu klient nie zmienił metody płatności na gotówkę. Jak dojedziesz z klientem na miejsce, wciśnij „Koniec kursu”.

Wpisz kwotę z taksometru i inne opłaty. Napiwek klient będzie mógł dodać w swoim telefonie.

Jeżeli wpisane kwoty są poprawne, potwierdź całość wciskając „Tak”.

Poczekaj na akceptację kwoty przez klienta, którą musi zrobić na telefonie, z którego składał zamówienie.

Ten ekran oznacza, że transakcja została zaakceptowana. Klient może opuścić taksówkę.

VII Zlecenia terminowe

Pojawiło się nowe zlecenie terminowe. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij w ikonę kalendarza w lewym górnym rogu.

Przeszedłeś do widoku listy dostępnych zleceń terminowych. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z tych zleceń, kliknij w nie, aby zobaczyć szczegóły.

Widok szczegółów. Jeżeli jesteś zdecydowany i masz pewność, że jesteś w stanie zrealizować ten kurs, kliknij przycisk “Zapisz się”.

Potwierdzamy chęć zapisu klikając “Zapisz”. Zlecenie zostaje przypisane do Ciebie i masz obowiązek je zrealizować.

Zlecenie pojawia się w zakładce “Moje zlecenia”. Po kliknięciu w nie ponownie zobaczysz szczegóły.

W szczegółach możesz rozpocząć ten kurs maksymalnie 1 h przed czasem realizacji.

Jeżeli zapomnisz rozpocząć kurs ręcznie, nasz system przypomni Ci o tym 25 minut przed czasem realizacji. Przycisk “Rozpocznij” przeniesie Cię do treści zlecenia. Przycisk “Pamiętam” spowoduje, że zlecenie dalej czeka na ręczne rozpoczęcie kursu w zakładce “Moje zlecenia”.

Po rozpoczęciu zlecenie realizujemy tak samo, jak zwykły kurs bieżący.

VIII Menu i rozliczenie kursów bezgotówkowych

Jeżeli chcesz sprawdzić, jaką kwotę uzbierałeś za kursy bezgotówkowe lub chcesz się z nich rozliczyć i otrzymać przelew, wciśnij „Menu”, a potem wybierz
„Vouchery”.

Zakładka “Historia”.

Tu znajdziesz wszystkie kursy, jakie wysyłaliśmy do Ciebie z ostatnich 30 dni.

Jest tu także informacja o ostatecznym statusie kursu, metodzie płatności i kwocie wpisanej przez kierowcę.

Zakładka “Ranking”.

Znajdziesz tu średnią z ocen wystawionych przez klientów po zakończonych kursach. Jest to średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen.

W polu „Kwota” pokaże się łączna suma, jaką uzbierałeś po odjęciu prowizji dla iTaxi (prowizje są odejmowane tylko za kursy firmowe). Pozostałe opłaty i prowizje (za zlecenia gotówkowe i płatności przez aplikację) dostaniesz na fakturze wystawianej na początku każdego miesiąca.

Numer faktury – automatycznie przydzielony numer dokumentu.
Numer konta bankowego – to numer konta, na które wyślemy Ci przelew.
Adres e-mail – to adres, na który dostaniesz rachunek/fv wystawiony za pośrednictwem naszego systemu, opcjonalnie możesz dopisać dodatkowy adres, na który zostanie wysłany rachunek/fv.

Wciśnięcie „Wystaw” sprawi, że nasz system w Twoim imieniu wystawi faktury za kursy bezgotówkowe.  Potwierdzenie tej operacji otrzymasz na adres mailowy, a za 14 dni będziesz mieć na koncie przelew.

Takie rozliczenie możesz zrobić 3 razy w miesiącu: do 9, do 19 i do ostatniego dnia miesiąca. Przy każdym rozliczeniu w ciągu 14 dni otrzymasz przelew.

Na początku każdego miesiąca na adres mailowy otrzymasz fv za „Dostęp do iTaxi”. Jest to fv za zlecenia gotówkowe i płatności przez aplikację, w których policzona jest liczba zleceń pomnożona przez cenę jednego zlecenia. Pozostałe pozycje to prowizje procentowe od zleceń z płatnością przez aplikację. Płatności za zlecenia dokonujesz na podstawie otrzymanej fv podając w tytule przelewu nr faktury i imię i nazwisko lub nr umowy. W przeciwnym wypadku płatność tę odejmujemy Ci od przelewu za bezgotówkę.