Instrukcja
kierowcy

Instrukcja kierowcy

I Jak zacząć pracę z aplikacją?

Aby zalogować się do aplikacji kierowcy, kliknij żółto-czarną ikonę „iTaxi.pl kierowca”.

Wpisz swój numer licencji oraz hasło (ustalone przy podpisywaniu umowy) i kliknij Zaloguj.

II Tryb pracy: wolny lub zajęty

Po zalogowaniu aplikacja znajduje się w stanie zajętym. Aby zacząć przyjmować zlecenia przejdź w stan wolny poprzez kliknięcie przycisku “Przejdź na wolny”.

Jesteś gotowy do przyjmowania kursów.

Zielony ekran „Czekasz na kursy z iTaxi” oznacza, że jesteś widoczny dla klientów i mogą Cię zamówić.

Kiedy nie chcesz otrzymywać kursów z iTaxi, zmień swój status na zajęty – wciśnij przycisk „Przejdź na zajęty”.

„Jesteś niedostępny w iTaxi”. Teraz klienci nie mogą Cię zamówić.

Tak wygląda stan zajęty. Przycisk “wolny-kończący” należy wcisnąć 3-5 minut przed końcem każdego zewnętrznego kursu. Od tego momentu możesz dostawać zlecenia. Treść zlecenia wyświetli się po powrocie na stan wolny.

Ekran potwierdzający wciśnięcie przycisku “Wolny-kończący”.

Podczas realizacji zewnętrznego kursu można wpisać adres docelowy aktualnego kursu poprzez kliknięcie “Wpisz adres docelowy”. Pozwala to na przyjmowanie kursów z okolic miejsca docelowego. Dzięki wpisywaniu adresu docelowego zwiększasz swoje szanse na nowe zlecenie oraz skracasz dojazdy do klienta.

Na żółtym pasku wyświetla się adres wprowadzony jako adres docelowy. W każdym momencie można go modyfikować poprzez kliknięcie w żółtą belkę.

Przejście ze stanu zajętego na wolny.

Jeżeli chcesz być dostępny w iTaxi, wciśnij przycisk „Przejdź na wolny”. Zobaczysz zielone okno z informacją „Czekasz na kursy z iTaxi”. Teraz możesz otrzymywać i przyjmować zlecenia z iTaxi.

Jeżeli wcześniej przyjąłeś zlecenie z “wolnego-kończącego” zobaczysz treść tego zlecenia.

III Przyjmowanie i odrzucanie zleceń

Na tym ekranie oczekujesz na kursy z iTaxi.

Jeżeli tymczasowo nie chcesz przyjmować kursów z iTaxi, wciśnij przycisk „Przejdź na zajęty”.

Dostajesz zlecenie.

Masz 20 sekund na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia. Masz obowiązek przyjmować zlecenie poniżej 4 km lub 10 minut dojazdu.

Nie podjąłeś żadnej decyzji lub odrzuciłeś zlecenie? Wybierz z listy przyczynę.

IV Przyjmowanie zlecenia gotówkowego

Jesteś dostępny w aplikacji.

Dostajesz zlecenie.

Teraz masz 20 sekund na podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu zlecenia.

Przyjąłeś zlecenie. Na mapie widać lokalizację Twoją i klienta.

W przypadku braku klienta możesz anulować zlecenie w przypadku upłynięcia 10 minut od momentu kliknięcia przycisku “Czekam”. Wcześniejsze anulowanie zlecenia wpływa negatywnie na jakość pracy.

W przypadku gdy masz pewność, że Twój klient nie pojawi się, a nie upłynął czas 10 minut oczekiwania, powiadom o tym centralę pod numerem 22 439 00 77.

Po wciśnięciu „Anuluj” wybierz z listy powód odrzucenia zlecenia lub wpisz własny powód wybierając „Inny”, następnie wciśnij OK.

Zlecenie zostanie anulowane, przejdziesz automatycznie w stan wolny.

Kiedy dotrzesz pod wskazany przez klienta adres, wciśnij przycisk „Czekam”, żeby klient dowiedział się, że już jesteś. Klient w tym momencie dostaje SMS lub powiadomienie, a Ty informację o rodzaju płatności.

Szczegóły czasu oczekiwania na klienta, momentu po którym można włączyć taksometr itp. są specyficzne dla każdego miasta. Więcej informacji uzyskasz u Koordynatora Floty swojego regionu.

Zapytaj klienta, na jakie nazwisko było zamówienie, żeby wiedzieć, czy odbierasz właściwą osobę. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij przycisk „Pasażer wsiadł”.

Jeżeli klient nie podał adresu docelowego, kierowca może go wprowadzić ręcznie. Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane, ponieważ zwiększa szanse na nowe zlecenia(w okolicy adresu docelowego).

Kiedy zbliżasz się już do celu i wiesz, że kurs skończy się za około 3-5 minut, kliknij przycisk “wolny-kończący”. Od tej pory możesz dostawać kolejne zlecenia. Ich treść zobaczysz po zakończeniu bieżącego kursu.

Po dojechaniu z klientem do celu wciśnij przycisk “Koniec kursu”.

W polu „Opłata taksometru” wpisz kwotę z taksometru, natomiast w polu “Inne opłaty” wpisz sumę wszystkich dopłat i wciśnij „OK” (jeżeli w danym zleceniu nie ma dopłat – pozostaw puste pole). Jeżeli się pomylisz, wciśnij „Wyczyść” lub „Kasuj”.

Prowizja iTaxi jest liczona tylko od pola “Opłata z taksometru”.

Wciśnij „Tak”, jeżeli podana kwota jest poprawna lub „Nie”, jeżeli jest błędna i chcesz ją poprawić.

Po wciśnięciu „Tak” pojawi się informacja potwierdzająca zrealizowaną transakcję.

Po zakończonym kursie zapraszamy do wypełniania ankiety.

V Obsługa kursu bezgotówkowego

Kiedy dotrzesz na miejsce, wciśnij przycisk „Czekam”, żeby klient dowiedział się, że już jesteś. Klient w tym momencie dostaje SMS lub powiadomienie, a Ty informację o rodzaju płatności.

Szczegóły czasu oczekiwania na klienta, momentu po którym można włączyć taksometr itp. są specyficzne dla każdego miasta. Więcej informacji uzyskasz u Koordynatora Floty swojego regionu.
Jeżeli Twój klient się nie pojawił po określonym czasie, skontaktuj się z nim bezpośrednio. W przypadku rezygnacji z kursu masz prawo obciążyć klienta kwotą z takosmetru wynikającą z oczekiwania.

Zapytaj klienta na jakie nazwisko było zamówienie, żeby wiedzieć, czy odbierasz właściwą osobę. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij przycisk „Pasażer wsiadł”.

Jeżeli klient nie podał adresu docelowego, kierowca może go wprowadzić ręcznie. Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane, ponieważ zwiększa szanse na nowe zlecenia(w okolicy adresu docelowego).

Kiedy zbliżasz się do celu i wiesz, że kurs skończy się za około 3-5 minut kliknij przycisk “wolny-kończący”. Od tej pory możesz dostawać kolejne zlecenia. Ich treść zobaczysz po zakończeniu bieżącego kursu.

Po dojechaniu z klientem do celu wciśnij przycisk “Koniec kursu”.

Wpisz kwotę z taksometru. Napiwek dodawaj po informacji od klienta. 

Jeżeli wpisane kwoty są poprawne, potwierdź całość wciskając „Tak”.

Transakcja została zaakceptowana.

VI Obsługa kursu z płatnością przez aplikację

Kiedy dotrzesz na miejsce, wciśnij przycisk „Czekam”, żeby klient dowiedział się, że już jesteś. Klient w tym momencie dostaje SMS lub powiadomienie, a Ty informację o rodzaju płatności.

Szczegóły czasu oczekiwania na klienta, momentu po którym można włączyć taksometr itp. są specyficzne dla każdego miasta. Więcej informacji uzyskasz u Koordynatora Floty swojego regionu.

Jeżeli Twój klient się nie pojawił po określonym czasie powiadom o tym centralę pod numerem 22 439 00 77.

Zapytaj klienta na jakie nazwisko było zamówienie, żeby wiedzieć, czy odbierasz właściwą osobę. Jeśli wszystko się zgadza, wciśnij przycisk „Pasażer wsiadł”.

Jeżeli klient nie podał adresu docelowego, kierowca może go wprowadzić ręcznie. Nie jest to obowiązkowe, ale zalecane, ponieważ zwiększa szanse na nowe zlecenia(w okolicy adresu docelowego).

Kiedy zbliżasz się do celu i wiesz, że kurs skończy się za około 3-5 minut kliknij przycisk “wolny-kończący”. Od tej pory możesz dostawać kolejne zlecenia. Ich treść zobaczysz po zakończeniu bieżącego kursu.

Komunikat „Płatność przez aplikację” oznacza, że jest to kurs z klientem prywatnym, który posiada podpiętą kartę pod aplikację iTaxi. Zawsze sprawdzaj,
czy w trakcie kursu klient nie zmienił metody płatności na gotówkę. Jak dojedziesz z klientem na miejsce, wciśnij „Koniec kursu”.

Wpisz kwotę z taksometru i inne opłaty. Napiwek klient będzie mógł dodać w swoim telefonie.

Jeżeli wpisane kwoty są poprawne, potwierdź całość wciskając „Tak”.

Poczekaj na akceptację kwoty przez klienta, którą musi zrobić na telefonie, z którego składał zamówienie.

Ten ekran oznacza, że transakcja została zaakceptowana. Pod kwotą wpisaną przez kierowcę widnieje informacja o wysokości napiwku przyznanego przez klienta. Klient może opuścić taksówkę.

VII Zlecenia terminowe

Pojawiło się nowe zlecenie terminowe. Aby zobaczyć szczegóły, kliknij w ikonę kalendarza w lewym górnym rogu.

Przeszedłeś do widoku listy dostępnych zleceń terminowych. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z tych zleceń, kliknij w nie, aby zobaczyć szczegóły.

Widok szczegółów. Jeżeli jesteś zdecydowany i masz pewność, że jesteś w stanie zrealizować ten kurs, kliknij przycisk “Zapisz się”.

Potwierdzamy chęć zapisu klikając “Zapisz”. Zlecenie zostaje przypisane do Ciebie i masz obowiązek je zrealizować.

Zlecenie pojawia się w zakładce “Moje zlecenia”. Po kliknięciu w nie ponownie zobaczysz szczegóły.

W szczegółach możesz rozpocząć ten kurs maksymalnie 1 h przed czasem realizacji.

Jeżeli zapomnisz rozpocząć kurs ręcznie, nasz system przypomni Ci o tym 20 minut przed czasem realizacji. Przycisk “Rozpocznij” przeniesie Cię do treści zlecenia. Przycisk “Pamiętam” spowoduje, że zlecenie dalej czeka na ręczne rozpoczęcie kursu w zakładce “Moje zlecenia”.

Czerwona ikona moje zlecenia przypomina o terminówce z czasem do realizacji poniżej 20 minut.

Po rozpoczęciu zlecenie realizujemy tak samo, jak zwykły kurs bieżący.

VIII Giełda krótkoterminowa

Na liście zleceń mogą także pojawiać się zlecenia, które zamiast informacji o godzinie będą zawierały dopisek “na teraz”. Są to zamówienia, których nie udało się wydać poprzez algorytm i proponujemy je wszystkim kierowcom na terenie całego miasta, spełniającym wymagania klienta (np. kombi, stawka itp.)

Aby rozpocząć zlecenie należy kliknąć przycisk “Rozpocznij kurs”.

Aplikacja przenosi nas na ekran realizacji kursu. Następnie postępujemy identycznie jak w przypadku tradycyjnego zlecenia.

IX Menu i rozliczenia

W przypadku gdy zawarłeś z iTaxi.pl sp. z o.o. umowę o samofakturowanie, faktury, faktury korygujące, duplikaty faktur („Faktury”) i rachunki dotyczące należności z tytułu Przewozów bezgotówkowych dla Klientów Biznesowych oraz dokumenty rozliczeniowe (noty) dotyczące przekazania płatności pasażerów z tytułu wynagrodzenia na Twoją rzecz za Przewozy bezgotówkowe dla Klientów Indywidualnych, o których mowa w Regulaminie, należnych Ci w danym okresie rozliczeniowym, będą wystawiane w Twoim imieniu i na Twoją rzecz przez iTaxi.pl sp. z o.o., zgodnie z upoważnieniem udzielonym w umowie o samofakturowanie.

Dla potrzeb rozliczenia należności z tytułu Przewozów bezgotówkowych dla Klientów Biznesowych oraz przekazania płatności pasażerów z tytułu wynagrodzenia za Przewozy bezgotówkowe dla Klientów Indywidualnych, a także dla potrzeb wystawiania Faktur, rachunków i dokumentów rozliczeniowych (not) z tego tytułu, stosuje się następujące okresy rozliczeniowe: od 1 do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, od 11 do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego oraz od 21 dnia każdego miesiąca kalendarzowego do końca danego miesiąca kalendarzowego. Dokumenty będą wystawiane i wysyłane przez iTaxi.pl sp. z o.o. w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego lub w terminie 3 dni od innego zdarzenia uzasadniającego ich wystawienie. Okresy rozliczeniowe, o których mowa powyżej, mają zastosowanie również doTwoich zobowiązań z tytułu Opłaty.
W przypadku gdy zawarłeś z iTaxi.pl z o.o. umowę o samofakturowanie, iTaxi.pl spółka z o.o. wystawi za pośrednictwem Systemu fakturę prowizyjną dotyczącą Twoich zobowiązań z tytułu Opłaty,w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

Wszystkie dokumenty otrzymasz na podany adres mailowy. Dodatkowo otrzymasz zestawienie wszystkich przejazdów, których dotyczy rozliczenie.

Wystawienie dokumentów w Twoim imieniu i na Twoją rzecz będzie następować tylko jeśli zawarłeś umowę o samofakturowanie. W innym przypadku dokumenty te powinny być wystawione na zasadach ogólnych.

Przelew swoich należności otrzymasz w terminach i na zasadach określonych zawartą umową o współpracy oraz Regulaminem, z zastrzeżeniem potrącenia (kompensaty), o której mowa poniżej.

Rozliczenia między Tobą a iTaxi.pl sp. z o.o. z tytułu wszystkich należności na rzecz iTaxi.pl sp. z o.o., o których mowa w umowie o współpracy i Regulaminie lub w innych umowach zawartych między Tobą a iTaxi.pl sp. z o.o., w tym należności z tytułu Opłaty, kar umownych i kaucji oraz rozliczenia między Tobą a iTaxi.pl sp. z o.o. z tytułu następujących należności na Twoją rzecz za dany okres rozliczeniowy: wynagrodzenia za wykonanie usług przewozu w ramach Przewozów bezgotówkowych dla Klientów Biznesowych oraz przekazania płatności pasażerów z tytułu wynagrodzenia na Twoją rzecz za Przewozy bezgotówkowe dla Klientów Indywidualnych będą odbywać się w drodze automatycznego umownego potrącania (kompensaty), choćby należności te były niewymagalne. Kompensata będzie dokonywana bez potrzeby składania odrębnych oświadczeń w drodze automatycznego pomniejszenia należności na Twoją rzecz, podlegających potrąceniu, o kwoty należności na rzecz iTaxi.pl sp. z o.o., podlegających potrąceniu, pierwszego dnia po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od zakończenia danego okresu rozliczeniowego.

Treść umowy o samofakturowanie, którą będziesz mógł zawrzeć z iTaxi.pl sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku możesz pobrać tutaj. Prosimy o pobranie i zapisanie treści umowy o samofakturowanie.

Zakładka “Historia” Tu znajdziesz wszystkie kursy jakie wysłaliśmy do Ciebie z ostatnich 30 dni. Jest tu także informacja o ostatecznym statusie kursu, metodzie płatności i kwocie wpisanej przez kierowcę.

Zakładka “Statystyki”.

Zakładka “Wiadomości” pozwala przeczytać wszystkie komunikaty wysyłane przez iTaxi. Są one widoczne także zaraz po zalogowaniu do aplikacji.

Przycisk “Włącz/Wyłącz tryb nocny” z menu dostosowuje kolory w aplikacji do nocnej pracy.

Zakładka “Mapa” pokazuje pozycję Twojej taksówki w kolorze czerwonym(zajęty) lub zielonym(wolny) oraz wszystkie inne dostępne taksówki w kolorze żółtym.

X Statystyki

Zakładka “Statystyki” pokazuje kierowcy najważniejsze dane dotyczące pracy. Jest ona odświeżana raz dziennie, w okolicach północy.

Promocja -2% przysługuje Kierowcom, którzy w danym miesiącu osiągną odpowiedni wynik Jakości Pracy oraz czasu dostępności(oba warunki muszą być spełnione). Statystyki liczą się od początku do końca każdego miesiąca. Jeśli Kierowca w danym miesiącu osiągnął wynik kwalifikujący do Promocji -2%- w miesiącu następnym będzie miał prowizję mniejszą o 2%

Przykład:

1 marca zresetowały się statystyki do Promocji -2%. Kierowca do 31 marca osiągnął wynik, który kwalifikuje go do Promocji -2%. Za wszystkie kursy w kwietniu będzie miał zatem prowizję o 2% mniejszą niż obowiązująca go stawka. Jednocześnie w kwietniu zaczynają się naliczać statystyki, które przy odpowiednim wyniku mogą zakwalifikować Kierowcę do obniżenia prowizji w maju itd.
JAK JEST LICZONA JAKOŚĆ PRACY?

Jakość Pracy to stosunek zleceń zrealizowanych do zleceń, które obniżają tę jakość.

Negatywnie na Jakość Pracy wpływają:

– zlecenia odrzucone do 4km lub powyżej 10 minut czasu dojazdu.

Przykład:

1. zlecenie odrzucone 2km/5min. -> źle 🙁

2. zlecenie odrzucone 5km/8min. -> dobrze 🙂

3. zlecenie odrzucone 3km/12min. -> dobrze :

4. zlecenie odrzucone 5km/12min. -> dobrze

UWAGA: zlecenia, które spływają w trakcie wykonywania innego kursu [zlecenia z adresem docelowym lub Wolny-Kończący] i zostaną odrzucone- nie są uwzględniane w statystykach.

– zlecenia, na które Kierowca nie zareagował wcale [wszystkie, niezależnie od odległości i czasu]

– zlecenia przyjęte, a później anulowane przez kierowcę.

JAK SĄ LICZONE GODZINY DOSTĘPNOŚCI?

Jest to łączny czas przebywania w aplikacji kierowcy na ekranie:
– czekania na kurs (zielony ekran aplikacji)

– w trakcie realizacji kursów iTaxi

Czas przebywania w trybie zajętym oraz wolny-kończący nie jest liczony do czasu dostępności!

W przypadku braku pasażera zlecenie można anulować bez wpływu na jakość pracy po co najmniej 10 minutach oczekiwania na klienta(kliknięcia przycisku “Czekam”). Jeżeli mamy pewność, że klient nie skorzysta z taksówki przed upływem 10 minut oczekiwania, prosimy o kontakt pod numerem 22 439 00 77.

PRIORYTET

Jeżeli w swojej aplikacji widzisz odznakę “SUPER PRIORYTET”, oznacza to, że jesteś w gronie najlepszych kierowców w swoim mieście. W przypadku gdy zamiast odznaki “SUPER PRIORYTET” widzisz napis “Sprawdź jak zdobyć super priorytet”, kliknij w link i sprawdź jak stać zdobyć pierwszeństwo w przyznawaniu zleceń.

Dodatkowo po prawej stronie widzisz swoją aktualną pozycję w rankingu. Im wyżej jesteś, tym więcej zleceń dostajesz.