Witaj!

Prawdopodobnie chcesz poznać szczegóły działania swojego kodu iTaxi – zapraszamy do lektury regulaminu, a w razie pytań, do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta: 22 439 00 66 bok@itaxi.pl

Witaj!

Prawdopodobnie chcesz poznać szczegóły działania swojego kodu iTaxi – zapraszamy do lektury regulaminu, a w razie pytań, do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta: 22 439 00 66 bok@itaxi.pl

Regulamin akcji promocyjnej Pierwszy przejazd z iTaxi

 1. Organizatorem Promocji jest iTaxi.pl sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa do 30.11.2016
 5. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Promocja – promocja opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik promocji – osoba fizyczna, która wpisze kod w zakładce „Kody Promocyjne”, Podmiot Współpracujący – podmiot świadczący usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób.
 6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 7. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28 oraz podmioty współpracujące, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl sp. z o.o.
 8. Uczestnictwo w promocji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika promocji zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 9. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 10. W promocji nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział tylko za wiedzą i zgodą opiekuna prawnego.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 12. Aby wziąć udział w promocji należy wpisać hasło „itaxi” w zakładce „Kody promocyjne” w aplikacji iTaxi. Pozwala to na 30 zł zniżki na pierwszy kurs danej osoby w aplikacji. Jeżeli dana osoba korzystała już w przeszłości z iTaxi, kod nie będzie aktywny.
 13. Promocja obowiązuje na terenie całej Polski.
 14. Jedna osoba może skorzystać z kodu tylko raz.
 15. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody  w formie pieniężnej.
 16. Aby kod zadziałał, niezbędna jest aktywacja płatności mobilnej w aplikacji iTaxi i ustawienie jej jako płatności domyślnej. Szczegóły można znaleźć na www.itaxi.pl/kody-promocyjne/
 17. Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: bok@itaxi.pl
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad promocji nawet w trakcie jej trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia jego trwania.
 19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.