Fundusze Europejskie – Dla Rozwoju Innowacyjnej Gospodarki

iTaxi.pl Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 na realizację projektu w ramach Działania 8.2

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych związanych z obsługą innowacyjnych usług iTaxi”.

Powstały w ramach projektu system B2B umożliwił integrację z systemami IT partnerów biznesowych. System iTaxi, po jego integracji z systemami partnerów stanowi platformę B2B automatyzującą szereg procesów biznesowych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania prowadzonej działalności.

W ramach realizowanej współpracy z partnerami biznesowymi dzięki wdrożonemu systemowi B2B zautomatyzowane zostały następujące procesy biznesowe:
1. proces realizacji zleceń;
2. proces aktualizowania danych o flocie samochodów;
3. proces przekazywania danych o nowych klientach korporacyjnych z którymi Partnerzy podpisali ramowe umowy o współpracy;
4. proces przekazywania informacji statystycznych;
5. bieżące raportowanie;
6. proces raportowania finansowego;
7. fakturowanie;
8. proces potwierdzania płatności;
9. proces obiegu dokumentacji;
10. proces aktualizacji i prezentowania oferty;
11. proces uzgadniania współpracy.