Regulamin akcji promocyjnej Miłość od pierwszego jeżdżenia

 1. Organizatorem Promocji jest iTaxi.pl sp. z o.o.  z siedzibą przy ul. Legionowa 28, 15-281 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000372761, REGON: 142717162, zwana dalej: Organizatorem.
 2. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Promocji.
 3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Promocja trwa w okresie 11-13.02.2017. Samochody będą dostępne do zamówienia od 15:00 (11.02) do 02:00 (12.02) oraz od 15:00 (12.02) do 02:00 (13.02)
 5. Definicje: Regulamin – niniejszy regulamin; Promocja – promocja opisany w niniejszym Regulaminie; Uczestnik Konkursu – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w konkursie, Podmiot Współpracujący – podmiot świadczący usługi taksówkowe w zakresie przewozu osób.
 6. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy iTaxi.pl sp. z o.o. oraz członkowie ich rodzin.
 7. Zgłoszenie się do promocji jest równoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem Uczestnika, że wysłana przez niego propozycja jest jego autorstwa.
 8. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik promocji wyraża zgodę na przetwarzanie przez iTaxi.pl sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28 oraz podmioty współpracujące, danych osobowych przekazanych w czasie trwania akcji – w celach marketingowych. Administratorem danych jest iTaxi.pl sp. z o.o.
 9. Uczestnictwo w promocji jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika promocji zgody na treść niniejszego Regulaminu.
 10. Uczestnictwo w promocji jest dobrowolne.
 11. W promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej.
 13. Aby wziąć udział w promocji należy zamówić w aplikacji iTaxi jedno z ośmiu Mitsubishi ASX.
 14. W aplikacji iTaxi na iOS Mitsubishi ASX można zamówić za pośrednictwem specjalnej ikonki. W aplikacji na Androida można natomiast wybrać samochód z listy dostępnych taksówek.
 15. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają od Organizatora konkursu voucher na 300 zł do resteuracji Izumi Sushi w Warszawie (sprawdź regulamin konkursu).
 16. Promocja obowiązuje na terenie Warszawy.
 17. Aby przejazd w ramach promocji był darmowy, uczestnik musi w trakcie kursu zrobić sobie zdjęcie w samochodzie i wrzucić zdjęcie na swój profil na Instagramie. Zdjęcie musi być widoczne publicznie i opisane hashtagiem #randkazASX.
 18. Przejazd promocyjny nie może trwać dłużej niż 45 minut
 19. Uczestnictwo w promocji oznacza zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora.
 20. Złamanie ustaleń regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w promocji.
 21. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania, a także do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia jego trwania.
 22. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dziennik Ustaw z 2009 r., Nr 201 poz. 1540 ze zmianami).
 23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 24. Ewentualne skargi dotyczące akcji lub nagrody należy przesyłać na adres eliza.puda@kalicinscy.com