Regulamin Pasażera obowiązujący
do dnia 14.10.2022 roku

Poniżej znajduje się ogólny regulamin zawierający szczegółowe postanowienia i warunki, dotyczące użytkowania aplikacji iTaxi oraz wszystkich związanych z tym funkcjonalności i usług.