Zlecenia
terminowe

– zmiany

Zlecenia terminowe
– zmiany

Drodzy Kierowcy, kursy terminowe (zarówno dla użytkowników biznesowych jak i indywidualnych) są dla nas bardzo ważne. Ponieważ widzimy liczne nieprawidłowości w zakresie ich obsługi, postanowiliśmy wprowadzić duże zmiany. Dzięki tym zmianom zwiększymy atrakcyjność terminówek dla kierowców, a jednocześnie pewność ich realizacji dla pasażerów.

 • Zwiększenie wagi kursów terminowych

  Począwszy od poniedziałku 8 lipca, każdy kurs terminowy oraz kurs VIP liczony będzie do Super Priorytetu podwójnie. Przykładowo, dla Warszawy Super Priorytet to 40 zwykłych kursów lub 20 kursów terminowych lub VIP.

 • Wymuszanie adresu docelowego

  Ponadto rozpoczynamy proces zmian w celu doprowadzenia do wymuszania adresu docelowego dla jak największej liczby zleceń terminowych (w pierwszej kolejności dla zleceń z CC).

 • Oznaczanie rodzaju zleceń terminowych

  Planujemy wprowadzenie w najbliższym czasie zmian oznaczeń kursów terminowych, aby rozróżniać zlecenia VIP, BIZNES na giełdzie kursów terminowych.

 • Kary za anulowanie zleceń

  Ponadto przypominamy że od 01.12.2018 r. rezygnacja lub anulacja rozpoczętego kursu terminowego skutkuje karą finansową 20zł dla kursów anulowanych w ostatnich 20 minutach (przy rezygnacji wcześniej niż na 20 minut przed terminem kara wynosi 10 zł). Rezygnacja z pobranego kursu terminowego wpływa też znacząco na obniżenie scoringu kierowcy.

 • Ograniczenia dostępu do giełdy

  Widzimy liczne przypadki pobierania bardzo dużej liczby kursów terminowych i zrzucania ich w ostatniej chwili. Kierowcy, którzy będą kontynuować te praktyki (zwłaszcza w ostatnich 20 minutach od godziny zlecenia), będą mieli ograniczany czasowo dostęp do zleceń terminowych. Jedynie rzeczywiste wypadki losowe (stłuczka, korek) będą powodowały brak tej konsekwencji.

 • Gwarancja jakości usług

  Kursy terminowe świadczą o jakości świadczonych usług taxi i są szczególnie ważne, zarówno dla biznesu jak i klientów indywidualnych. Zamawiane są na ważne przejazdy, często na lotniska i dworce lub ważne spotkania. Dlatego zależy nam na wywiązywaniu się ze złożonych zamówień i spełnianiu oczekiwań pasażerów w zakresie planowanej godziny podstawienia. Ponadto z częścią firm mamy podpisane umowy na wyłączność, w których odwołanie kursu skutkuje brakiem możliwości zamówienia jakichkolwiek alternatywnych rozwiązań.

 • Ograniczenie liczby anulacji pasażerów

  Planujemy też wprowadzenie innych funkcji wspierających i ułatwiających realizację kursów terminowych. Wiemy, jak frustrujące dla Was są przypadki anulowania zleceń terminowych przez pasażerów. Będziemy z tym walczyć poprzez wprowadzenie ograniczenia dostępu do tej funkcji oraz wprowadzenie kar finansowych dla pasażerów za notorycznie anulowane zlecenia terminowe.

 • Zwiększenie pewności i liczby zleceń

  Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zmniejszenie ilości zleceń odrzuconych i pojawiających się w związku z tym reklamacji. Dbając o Klienta zapewniamy Wam dostęp do większej ilości zleceń. Tylko wysoka jakość obsługi na każdym etapie pozwoli nam zwiększać liczbę klientów, dzięki czemu Wy będziecie mogli zwiększać swoje przychody.