Zlecenia
terminowe

– zmiany

Zlecenia terminowe
– zmiany

Drodzy Kierowcy, kursy terminowe (zarówno dla użytkowników biznesowych jak i indywidualnych) są dla nas bardzo ważne. Ponieważ widzimy liczne nieprawidłowości w zakresie ich obsługi, postanowiliśmy wprowadzić duże zmiany. Dzięki tym zmianom zwiększymy atrakcyjność terminówek dla kierowców, a jednocześnie pewność ich realizacji dla pasażerów.

  • Zwiększenie wagi kursów terminowych

   Każdy kurs terminowy oraz kurs VIP liczony będzie do Super Priorytetu podwójnie. Przykładowo, dla Warszawy Super Priorytet to 40 zwykłych kursów lub 20 kursów terminowych lub VIP.

  • Wymuszanie adresu docelowego

   Ponadto rozpoczynamy proces zmian w celu doprowadzenia do wymuszania adresu docelowego dla jak największej liczby zleceń terminowych (w pierwszej kolejności dla zleceń z CC).

  • Oznaczanie rodzaju zleceń terminowych

   Wprowadziliśmy oznaczenia kursów terminowych, aby rozróżniać zlecenia VIP, BIZNES na giełdzie kursów terminowych.

  • Kary za anulowanie zleceń

   Ponadto przypominamy że od 01.12.2018 r. rezygnacja lub anulacja rozpoczętego kursu terminowego skutkuje karą finansową 20zł dla kursów anulowanych w ostatnich 20 minutach (przy rezygnacji wcześniej niż na 20 minut przed terminem kara wynosi 10 zł). Rezygnacja z pobranego kursu terminowego wpływa też znacząco na obniżenie scoringu kierowcy.

  • Ograniczenia dostępu do giełdy

   Widzimy liczne przypadki pobierania bardzo dużej liczby kursów terminowych i zrzucania ich w ostatniej chwili. Kierowcy, którzy będą kontynuować te praktyki (zwłaszcza w ostatnich 20 minutach od godziny zlecenia), będą mieli ograniczany czasowo dostęp do zleceń terminowych. Jedynie rzeczywiste wypadki losowe (stłuczka, korek) będą powodowały brak tej konsekwencji.

  • Gwarancja jakości usług

   Kursy terminowe świadczą o jakości świadczonych usług taxi i są szczególnie ważne, zarówno dla biznesu jak i klientów indywidualnych. Zamawiane są na ważne przejazdy, często na lotniska i dworce lub ważne spotkania. Dlatego zależy nam na wywiązywaniu się ze złożonych zamówień i spełnianiu oczekiwań pasażerów w zakresie planowanej godziny podstawienia. Ponadto z częścią firm mamy podpisane umowy na wyłączność, w których odwołanie kursu skutkuje brakiem możliwości zamówienia jakichkolwiek alternatywnych rozwiązań.

  • Ograniczenie liczby anulacji pasażerów

   Planujemy też wprowadzenie innych funkcji wspierających i ułatwiających realizację kursów terminowych. Wiemy, jak frustrujące dla Was są przypadki anulowania zleceń terminowych przez pasażerów. Będziemy z tym walczyć poprzez wprowadzenie ograniczenia dostępu do tej funkcji oraz wprowadzenie kar finansowych dla pasażerów za notorycznie anulowane zlecenia terminowe.

  • Zwiększenie pewności i liczby zleceń

   Wszystkie podejmowane przez nas działania mają na celu zmniejszenie ilości zleceń odrzuconych i pojawiających się w związku z tym reklamacji. Dbając o Klienta zapewniamy Wam dostęp do większej ilości zleceń. Tylko wysoka jakość obsługi na każdym etapie pozwoli nam zwiększać liczbę klientów, dzięki czemu Wy będziecie mogli zwiększać swoje przychody.