Bądź na bieżąco

Zmiany w regulaminie

Od 04.10.2021 zmieniamy:

Regulamin korzystania z aplikacji iTaxi

Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności:
– zmiany formy prawnej spółki
– zmiany adresu spółki wymienionego w regulaminie
– zmiany nazwy usługi Bilet iTaxi
– możliwości otrzymywania paragonu po kursie w postaci e-paragonu