Polityka prywatności

W związku z obowiązującym od dnia 25 maja 2018 roku RODO, czyli rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) R2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o naszej Polityce Prywatności.

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej wobec osób korzystających z aplikacji służącej do zamawiania usług przewozu i zawierania umów o przewóz osób lub rzeczy taksówką (dalej „Aplikacja”) osób zamawiających usługę przewozu poprzez stronę internetową w domenie https://www.itaxi.pl/ („Strona”) oraz przez ogólnopolską centralę telefoniczną 737737737 („Centrala”) lub w jakikolwiek inny sposób, jak również osób kontaktujących się administratorem danych osobowych, tj. iTaxi.pl S.A., we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych. Przykładamy dużą wagę do ochrony, zbierania, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. W związku z tym publikujemy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach Aplikacji i Strony oraz innych osób, których dane osobowe przetwarzamy. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych. Pragniemy poinformować, że iTaxi.pl S.A. przestrzega wszystkich stosownych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych. Szanujemy i chronimy Waszą prywatność, a także zapewniamy, że w każdej chwili odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące ochrony danych oraz zapewnimy realizację przysługujących Wam praw. Prosimy zatem o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie“) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: „Ustawa“).