Regulamin dostaw zakupów z AUCHAN realizowanych przez iTaxi.pl
(dalej Regulamin)

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki zamawiania i wykonywania dostaw produktów zarezerwowanych przez klienta sklepu sieci AUCHAN (dalej „Klient”) na stronie www.auchan.pl/pl/dla-klienta/rezerwacje i zakupionych przez Klienta, realizowanych przez iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa (zwaną dalej: “ iTaxi.pl”).
 2. Usługa odbioru produktów w imieniu Klienta i ich dostawy ze sklepów AUCHAN na wskazany przez Klienta adres (dalej: “Usługa”) realizowana jest przez iTaxi.pl. Wykaz sklepów Auchan, w stosunku do których realizowana jest Usługa dostępna jest na stronie www.itaxi.pl/auchan.
§ 1. Zamówienie zakupów
 1. Produkty wybierane i zamawiane są samodzielnie przez Klienta na stronie www.auchan.pl/pl/dla-klienta/rezerwacje, zgodnie z obowiązującym tam regulaminem. Z zastrzeżeniem zawinionego działania lub zaniechania iTaxi.pl, Klient ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowy proces zamówienia zakupów, w szczególności jeśli chodzi o ilość i rodzaj produktów rezerwowanych na ww. stronie.
 2. iTaxi.pl nie ingeruje w zawartość zakupów, których odbiór i dowóz został mu zlecony.
§ 2. Zamówienie dowozu zakupów
 1. Realizacja dowozu zamówionych zakupów odbywa się w ramach zlecenia kursu taxi.
 2. Aby zlecić odbiór i dowóz zakupów należy:
  1. zadzwonić na numer 22 439 00 19 podając wymagane dane
  2. wypełnić formularz dostępny na www.itaxi.pl/auchan wypełniając wymagane pola
  3. złożyć zamówienie terminowe w aplikacji iTaxi, podając dane do odbioru zakupów i formę płatności w komentarzu
 3. Podczas składania zamówienia Usługi należy podać:
  1. adres odbioru zakupów (adres początkowy/sklepu)
  2. dane potrzebne do odbioru zakupów w imieniu Klienta w szczególności: imię, nazwisko, nr telefonu, dane do odbioru zamówienia w sklepie
  3. adres docelowy dostawy
  4. rodzaj płatności za zakupy: BLIK
  5. data i godzina gotowości odbioru zakupów
 4. iTaxi.pl zastrzega sobie prawo do odebrania zakupów od 6 godzin do 12 godzin od momentu informacji o gotowości zamówienia do odbioru.
 5. Odbiór zakupów z wyznaczonego sklepu możliwy jest najpóźniej na 1 godzinę przed jego zamknięciem.
 6. Dostawa odebranych zakupów odbywa się w możliwie najszybszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 3 godzin od momentu odebrania zakupów ze sklepu.
 7. iTaxi.pl nie realizuje zamówień dowozu zakupów w dni obowiązywania zakazu handlu, świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
 8. iTaxi.pl zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych godzin i/lub dni, w których nie będzie możliwości zamówienia Usługi, tj. kursu polegającego na dowozie zakupów. Każdorazowo Klient zostanie o tym poinformowany podczas składania zlecenia na kurs dowozu zakupów.
 9. Klient powinien być obecny we wskazanym przez niego miejscu i czasie dostawy, przy czym kierowca iTaxi.pl może przekazać zakupy Klientowi lub innej wskazanej przez Klienta osobie obecnej pod adresem dostawy określonym podczas składania zamówienia przez Klienta.
 10. Klient powinien podczas składania zamówienia na kurs dowozu powinien poinformować o chęci bezkontaktowego odbioru dostawy – pozostawienia zakupów pod drzwiami po uprzednim powiadomieniu. W takim przypadku płatność za Usługę musi zostać zrealizowana w aplikacji iTaxi w momencie dojechania kierowcy pod adres dostawy, a przed pozostawieniem zakupów pod drzwiami Klienta.
§ 3. Opłaty
 1. Opłaty ryczałtowe za zrealizowanie Usługi uzależnione są od długości trasy wybranej przez Klienta liczonej od sklepu odbioru zakupów do adresu dostawy i wynoszą:
  • do 3 km koszt dostawy wynosi – 15 PLN
  • od 3 do 5 km koszt dostawy wynosi – 20 PLN
  • od 5 do 10 km koszt dostawy wynosi – 35 PLN
  • od 10 do 20 km koszt dostawy wynosi – 45 PLN
 2. Maksymalna dopuszczalna waga zakupów w ramach opłat wskazanych w § 3. pkt. 1 to 30 kg. W przypadku przekroczenia pobierana będzie opłata dodatkowa w wysokości 20 PLN za każde dodatkowe rozpoczęte 30 kg.
 3. W przypadku nieobecności Klienta lub innej osoby upoważnionej do obioru pod wskazanym przez Klienta adresem dostawy w określonym wcześniej terminie pracownik Biura Obsługi Klienta iTaxi.pl i/lub kierowca realizujący kurs podejmuje próbę kontaktu z Klientem. Jeśli możliwe będzie ustalenie nowego terminu dostawy kierowca iTaxi.pl dostarczy Klientowi zakupy w terminie późniejszym. Późniejszy termin nie może być dłuższy niż 3 godziny od wcześniejszego terminu dostawy. W takim wypadku Klient poniesie dodatkową opłatę w wysokości 20,00 zł.
§ 4. Sposoby płatności
 1. Płatność Klienta za zakupy odbywa się zdalnie, z wykorzystaniem systemu płatności mobilnych BLIK, poprzez podanie kodu BLIK kierowcy iTaxi.pl, który realizuje kurs.
 2. Aby płatność Klienta, o której mowa w pkt 1 została zaakceptowana w sklepie AUCHAN, Klient musi zatwierdzić ją w aplikacji mobilnej swojego banku.
 3. Płatność za Usługę odbywa się w momencie dostarczenia zakupów przez kierowcę poprzez terminal płatniczy lub w aplikacji iTaxi.
 4. Zasady funkcjonowania płatności mobilnych BLIK regulowane i udostępniane są przez operatora tej formy płatności.
§ 5. Postanowienia końcowe
 1. iTaxi.pl zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na stronie iTaxi.pl.
 2. Zasady korzystania z aplikacji iTaxi określa Regulamin korzystania z aplikacji iTaxi dostępny na stronie iTaxi.pl. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do Usług stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu korzystania z aplikacji iTaxi.
 3. Szczegóły przetwarzania danych osobowych przez iTaxi.pl Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, ul. Przasnyska 6B, 01-756 Warszawa, znajdują się na stronie iTaxi.pl w Polityce prywatności.